உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணி நியமனத்திற்குB.M.S.d( bachelor of mobility science for disabled)பட்டத்தை B.p.Ed(bachelor of physical education)படிப்பிற்கு இணையாக கருதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை. நாள். 26.09.2001!!!

0
728

உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணி நியமனத்திற்குB.M.S.d( bachelor of mobility science for disabled)பட்டத்தை B.p.Ed(bachelor of physical education)படிப்பிற்கு இணையாக கருதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை. நாள். 26.09.2001

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here