அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்!!!

0
465

*அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்*

1. *அணு சக்தி கல்வி சங்கம் (AEES) ஆட்சேர்ப்பு*
காலியிடங்கள் : 50
கல்வி தகுதி : Bachelor’s Degree, Post Graduate
சம்பளம் : Rs.40000
Aplly Link :http://bit.ly/2pJQzIE

http://bit.ly/2pJQzIE

2. *மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) ஆட்சேர்ப்பு*
காலியிடங்கள் : 36
கல்வி தகுதி : Post Graduate
சம்பளம் : Rs.25, 000/ – to Rs.28, 000/
Aplly Link :http://bit.ly/2IXPzZG

http://bit.ly/2IXPzZG

3. *காசநோய் தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NIRT வேலூர்) ஆட்சேர்ப்பு*
காலியிடங்கள் : 02
கல்வி தகுதி : 12th, Diploma
சம்பளம் : Rs.17,520
Aplly Link :http://bit.ly/2pJApOS

http://bit.ly/2pJApOS

4. *வன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (FRI) ஆட்சேர்ப்பு*
காலியிடங்கள் : 98
கல்வி தகுதி :10th, 12th, Diploma, Any Degree
சம்பளம் : various
Aplly Link :http://bit.ly/2IVZ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here