பணி ஓய்வு விருப்ப ஓய்வு,இறப்பு, பணிநீக்கம் ஆகியவற்றில் CPS பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கான அரசாணை மற்றும் படிவங்கள் வெளீயீடு G.O No. 59 Dt:22/02/16 PENSION – Contributory Pension Scheme – Settlement of accumulation under Contributory Pension Scheme in respect of CPS subscribers retired/resigned, died and terminated from service !!!.

0
1442

fin_e_59_2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here