இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை ஆசிரியர் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்த குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை விட முறையே ரூ 8600,ரூ 8500, ரூ10700 குறைத்து ஊதிய நிர்ணயம்!!!

0
408

இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை ஆசிரியர் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்த குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை விட முறையே ரூ 8600,ரூ 8500, ரூ10700 குறைத்து ஊதிய நிர்ணயம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here