உங்கள் பள்ளியில் நீங்கள் உபரி ஆசிரியரா? உயர்நிலை ,மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் உபரி ஆசிரியர் (Surplus) கணக்கிடுவது எப்படி ?

0
484
உங்கள் பள்ளியின் 6-10 வகுப்பு மாணவர்களை 1.8.2017 நிலவரப்படி கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். 

 

உதாரணமாக 500 என வைத்துக் கொள்வோம். 
160 மாணவர்களுக்கு 5 பட்டதாரிகள். 

 

அடுத்து 30 மாணவர்களை தனித்தனியாக சேர்த்து ஒவ்வொரு பாடமாக கொடுக்க வேண்டும். 

190க்கு அடுத்து 2வதாக அறிவியல் 
220க்கு அடுத்து 2 வதாக  கணிதம் 
250க்கு அடுத்து 2 வதாக ச.அறிவியல் 
280க்கு அடுத்து 2வதாக தமிழ் 
310க்கு அடுத்து 2வதாக ஆங்கிலம். 
340க்கு அடுத்து 3வதாக அறிவியல். 
370க்கு அடுத்து 3வதாக கணிதம் . 
400க்கு அடுத்து 3வதாக சமூக அறிவியல் 
430க்கு அடுத்து 3 வதாக தமிழ்   
460க்கு அடுத்து 3வதாக ஆங்கிலம் 
490க்கு அடுத்து 4வதாக அறிவியல். 
இப்போது பள்ளியில் எத்தனை இடைநிலை ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை எண்ணிக்கையை பின்னால் இருந்து கழித்தம் செய்யவும். 
உதாரணமாக 3 பேர் என்றால் 1ஆங்கிலம்…,1தமிழ்,1சமூக அறிவியலை கழித்து விடவேண்டும். 
அதே வேளையில் 6-8 மாணவர் எண்ணிக்கை 105 இருக்கிறதா என பார்க்கவேண்டும்.அப்பொழுதுதான் அந்த 3 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தக்கவைக்க முடியும்.ஒரு வேளை 6-8 எண்ணிக்கை 70 பேர்தான் என்றால் பட்டதாரி எண்ணிக்கையை கழிக்காமல் 1 இடைநிலை ஆசிரியர் உபரி என அறிய வேண்டும்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here