அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் துப்புரவு பணியாளர் சம்பளம் மற்றும் துப்புரவு பொருட்கள்-தொகை உயர்த்தி அரசாணை :79.நாள்14.7.17!!!

0
908

அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் துப்புரவு பணியாளர்
சம்பளம் மற்றும் துப்புரவு பொருட்கள்-தொகை உயர்த்தி அரசாணை :79.நாள்14.7.17

ஊரக வளர்ச்சித்துறை
➖➖➖➖➖➖➖➖
துவக்கப் பள்ளி 1000+300
➖➖➖➖➖➖➖➖
நடுநிலைப்பள்ளி 1500+500
➖➖➖➖➖➖➖➖
உயர்நிலைப் பள்ளி 2250+750

➖➖➖➖➖➖➖➖
மேல்நிலைப்பள்ளி 3000+1000
➖➖➖➖➖➖➖➖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here