தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் புத்தகமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்,TAMILNADU STATE GOVT EMPLOYEES RULES BOOKS

0
1924

TAMILNADU STATE GOVT EMPLOYEES RULES BOOKS

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் புத்தகமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்

1. BOOK 1

2. BOOK 2

3. BOOK 3

4. BOOK 4

5. BOOK 5

6. BOOK 6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here