அ இ க தி – 2017-18 – கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களுக்கு மண்டல அளவிலான முதன்மை கருத்தாளர்களுக்கான பயிற்சி 08.05.2017 முதல் 12.05.2017 வரை நடைபெறவுள்ளது

0
671

அ இ க தி – 2017-18 – கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களுக்கு மண்டல அளவிலான முதன்மை கருத்தாளர்களுக்கான பயிற்சி 08.05.2017 முதல் 12.05.2017 வரை நடைபெறவுள்ளது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here