பொது நூலக இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படும் நூலகங்களுக்கு ஆங்கில பருவ இதழ்கள் வாங்கிட அரசாணை பிறப்பிப்பு

0
495

பொது நூலக இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படும் நூலகங்களுக்கு ஆங்கில பருவ இதழ்கள் வாங்கிட அரசாணை பிறப்பிப்பு
அரசாணை (நிலை) எண்.72, பள்ளிக் கல்வி (பொ.நூ)த் துறை நாள்:19.04.2017 இதனை அழுத்தி தரவிறக்கம் செய்க… 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here