இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊதியம் சாத்தியமா?? *மாநில அரசுக்கு இணையான ஊதியம் சாத்தியமா ?? ஓர் அலசல் !!

0
743

தமிழகத்தில் *இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊதியம் சாத்தியமா?? *மாநில அரசுக்கு இணையான ஊதியம் சாத்தியமா*?? மாநில அரசுக்கு இணையான ஊதியம் தருவதாக இருந்தால் 2009 ஜுலையில் பணியில் சேர்ந்தவருக்கு 01.01.2016 ல் -அடிப்படை ஊதியம் + தர ஊதியம் + சிறப்பு ஊதியம் -10440× 2.57= 26,100 2800 தர ஊதியத்திற்கு நமது நியாமான ஆரம்ப நுழைவூதியம் -29,200 7 ஆண்டு பணிக்கு நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது – 8 வது இடத்தில் உள்ள 35,900 ல் நிர்ணயம் செய்ய பட வேண்டும். அடிப்படை ஊதியத்தில் வித்தியாசம் – 35,900-26100 = 9,800 இதை 5500 பேருக்கும் 2012 & 2013 ல் 15,000 நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அரசுக்கு செலவு –
5500× 9800=5,39,00,000. 15,000×7800=11,70,00,000. இரண்டு சேர்த்து தோராயமாக-18,00,00,000. பதினெட்டு கோடி மாததிற்கு ,வருடத்திற்கு -18,00,00,000×12= 2,16,00,00,000 – *இருநூற்று பதினாறு கோடி செலவாகும*்….
*6 வது ஊதியக்குழுவில் 2009 ஜுன் மாததிற்கு பின் பணியேற்ற பிற ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் எனபல்வேறு பிரிவினருக்கு ஊதியத்தில் முரண்பாடு ஏற்படும். அப்போது அரசு தற்போது பெறும் அடிப்படை ஊதியம்+ +PP+தர ஊதியத்தை மட்டுமே கணக்கில் கொண்டு பெருக்கும்( Multiple factor) கணக்கீட்டை மட்டும் செய்ய முற்படும் … ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு வேண்டியவற்றை இப்போதே சுதாரித்து அரசிடம் வலியுத்தி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்…இல்லையேல் நம்நிலை 😭😭😭😵. *மத்தியஅரசுக்கு இணையான ஊதியம் தருவதாக இருந்தால் 2009 ஜுலையில் பணியில் சேர்ந்தவருக்கு 01.01.2016 ல் தற்போது பெரும் அடிப்படை ஊதியம் + தர ஊதியம் + சிறப்பு ஊதியம் -10440× 2.57=26,100 4200 தர ஊதியத்திற்கு ஆரம்ப நுழைவூதியம் -35,400 7 ஆண்டு பணிக்கு நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது – 8 வது இடத்தில் உள்ள 43,600 ல் நிர்ணயம் செய்யபட வேண்டும். அடிப்படை ஊதியத்தில் வித்தியாசம் – 43,600-26100 = 17,500* இதை 5500 பேருக்கும் 2012 & 2013 ல் 15,000 நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அரசுக்கு செலவு – 5500× 17,500=9,62,50,000. . *2012&2014 App tr-15,000×15,500=23,25,00,000* இரண்டு சேர்த்து தோராயமாக-33,00,00,000. நமக்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்தோர் தோராயமாக -*1999 ஜுலை க்கு பின் 2009 ஜுன் வரை -35,000 அவர்களுக்கு கூடுதலாக கிடைப்பது தோராயமாக 8400 35,000× 8400 = 29,40,00,000 மூன்றிக்கும் மொத்தம் அறுபத்து மூன்று கோடி மாதத்திற்கு , வருடத்திற்கு -63,00,00,000×12= 756,00,00,000*எழநூற்று ஐம்பத்தாறு கோடி செலவாகும*்…. அடிப்படை ஊதியத்தில் மட்டுமே இத்தோராய கணக்கீடு இதற்கு அகவிலைப்படி, வீட்டுவாடகைப்படி என சேர்த்தால் சுமார் 1,000 கோடி வரை செலவாகும்… 7 வது ஊதியக்குழுவிற்கு மொத்த ஒதுக்கீடு மிக அதிகபட்சமாக -5000 முதல் 7000 கோடியாக இருக்கும் இதில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் இப்பெரும் தொகையை செலவிட அரசு தயாராக இருக்குமா?? தற்போதைய நிதிச்சூழ்நிலையில்… இன்னும் மொத்தவருவாயில் 5% மட்டுமே தமிழக அரசால் கடன் பெற முடியும் … சிந்தியுங்கள் எது சாத்தியம் என்று….விளக்குங்கள் நமது சகோதரர்களுக்கு🗣🗣🗣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here