1.1.2017 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் வரலாறு பாட முதுகலையாசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதிவாய்ந்த பள்ளி உதவியாசிரியர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பள்ளித்துணை ஆய்வர்கள் தேர்ந்த நபர்களின் உத்தேசப் பெயர்ப் பட்டியல் தயாரித்தல் பொருட்டு 01.04.2017 அன்று வேலூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்தில் நேரிடையாக கருத்துருக்கள் ஒப்படைக்க உத்தரவு

0
449

1.1.2017 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் வரலாறு பாட முதுகலையாசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதிவாய்ந்த பள்ளி உதவியாசிரியர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பள்ளித்துணை ஆய்வர்கள் தேர்ந்த நபர்களின் உத்தேசப் பெயர்ப் பட்டியல் தயாரித்தல் பொருட்டு 01.04.2017 அன்று வேலூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்தில் நேரிடையாக கருத்துருக்கள் ஒப்படைக்க உத்தரவு

 

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.1474/அ4/ 2017  நாள் 28.03.2017 காண மற்றும் தரவிறக்கம் செய்ய இதனை அழுத்துக… https://drive.google.com/file/d/0B66h51jUb5PDRHpSVW0yTlVEY2s/view?usp=sharing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here