விழுப்புரம் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்:-பள்ளி வேலைநாட்கள் குறைவுநாட்களை ஈடுசெய்தல் சார்பு

0
1219

விழுப்புரம் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்:-பள்ளி வேலைநாட்கள் குறைவுநாட்களை ஈடுசெய்தல் சார்பு
👆DEEO ORDER
List of Saturday Working days are mentioned as follows:-
18-03-17
25-03-17 &
01-04-17.
All Pri and Middle Schools have to Work for these Saturdays.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here