பாரி IAS அகாடமி சின்னசேலம் மற்றும் கல்வி ஓசை இனைந்து வழங்கும் TET பயிற்சி வினா மற்றும் விடைகள்.

0
765

TET TAMIL VII QUESTION & ANSWERSDOC-20170313-WA0013DOC-20170313-WA0014

பாரி IAS அகாடமி சின்னசேலம் மற்றும் கல்வி ஓசை இனைந்து வழங்கும் TET பயிற்சி வினா மற்றும் விடைகள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here